Profesní osvědčení, profesní průkazy

Pravidelné školení probíhá vždy v pětiletých cyklech, a je určeno držitelům platného Průkazu profesní způsobilosti řidiče. Během tohoto řidič absolvuje celkem 35 hodin výuky, rozděleným do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Učební osnova pravidelného školení navazuje na učební osnovu vstupního školení a je doplněna o aktuální témata z těchto oblastí:


** Ceny pro profesní průkazy jsou smluvní v závislosti na počtu žáků v kurzu a aktuálních cenách pohonných hmot. **


Kontakt

Mapa Autoškola Zajíc
Narcisová 624, 252 43 Průhonice
(cca 15 minut od stanice metra C Opatov)

+420 602 331 041
+420 608 994 993

vladimir.zajic@seznam.cz